VPĐD NAM TRUNG BỘ

125 Hoàng Hoa Thám, p. Lộc Thọ, Tp.Nha Trang

VPĐD NAM TRUNG BỘ

Địa chỉ : 125 Hoàng Hoa Thám , phường Lộc Thọ , Tp. Nha Trang , tỉnh Khánh Hòa