VIỆT THỊNH VƯỢNG GROUP

Việt Thịnh Vượng Group khai thác khoáng sản và cung cấp vật liệu xây dựng tại các khu vực - Duyên Hải Nam Trung Bộ Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận - Tây Nguyên Lâm Đồng - Đông Nam Bộ Đồng Nai , Bà Ria-Vũng

VIỆT THỊNH VƯỢNG GROUP
4.4 5 89 9999 1000

Việt Thịnh Vượng Group khai thác khoáng sản và cung cấp vật liệu xây dựng tại các khu vực :

- Duyên Hải Nam Trung Bộ : Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận

- Tây Nguyên : Lâm Đồng

- Đông Nam Bộ : Đồng Nai , Bà Ria-Vũng Tàu, Tp.HCM

- Tây Nam Bộ : Long An , Tiền Giang