MEDIA

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN NEW STAR

MEDIA

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN NEW STAR 

Mã số thuế : 0315781068

Thành lập ngày : 09/07/2019

Lĩnh vực : Truyền Thông & Giải Trí