MINERAL - CONSTRUCTION

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN & XÂY DỰNG VIỆT THỊNH VƯỢNG

MINERAL - CONSTRUCTION

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN & XÂY DỰNG VIỆT THỊNH VƯỢNG 

Mã số thuế : 0312280546

Thành lập ngày : 16/05/2013

Lĩnh vực : Khai thác Khoáng sản & Xây dựng